auto leasing

Auto leasing, czyli wady i zalety leasingu samochodowego

Poleć ten wpis

Zastanawiasz się nad leasingiem samochodowym? Sprawdź, czym jest auto leasing, dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie, a także jakie mogą być jego złe strony!

Czym tak właściwie jest auto leasing?

Leasing samochodowy (z ang. leasenająć) jest stosunkiem cywilnoprawnym leasingodawcy i leasingobiorcy, w którym leasingodawca zobowiązany jest do przekazania leasingobiorcy prawa do korzystania z samochodu w zamian za określone opłaty. Zarówno okres użytkowania pojazdu wziętego w auto leasing, jak i wysokości rat leasingowych ustala się w umowie leasingu.  Najczęściej leasingobiorcami są spółki cywilne, spółki handlowe i jednoosobowe działalności gospodarcze, jednak coraz bardziej popularnym leasingiem na polskim rynku staje się także leasing konsumencki, zwany prywatnym.

Jakie są plusy i minusy auto leasingu?

Wzięcie samochodu w leasing wiąże się z następującymi zaletami:

– podpisanie umowy leasingu jest procedurą mniej skomplikowaną niż formalności związane z zaciąganiem kredytu samochodowego, jest także relatywnie łatwo dostępny,

– proces zawierania auto leasingu jest prosty i szybki – leasingobiorca dostaje samochód w relatywnie niedługim czasie po podpisaniu umowy, a pojazd jest już w tym momencie autem zarejestrowanym,

koszt ubezpieczenia leży po stronie leasingodawcy,

– auto leasing nie obciąża zdolności kredytowej leasingobiorcy,

opłaty leasingowe są stałe i niezmienne podczas trwania stosunku leasingu,

– istnieje możliwość wynegocjowania pokrywania kosztów napraw i serwisowania przez leasingodawcę,

– wymagany jest niski wkład własny,

– leasing samochodowy zapewnia korzyści podatkowe, jako że rata leasingowa uznawana jest za koszty uzyskania przychodu,

– leasing często dostępny jest już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Auto leasing ma również swoje wady:

– leasingowany samochód formalnie nie jest własnością leasingobiorcy, co oznacza, że kierowcy nie naliczają się np. zniżki ubezpieczeniowe,

– leasingobiorca nie może dokonywać modernizacji samochodu,

opóźnienie spłaty rat leasingowych jest surowo traktowane przez leasingodawców i może skończyć się rozwiązaniem umowy leasingu, na bardzo niekorzystnych dla leasingodawcy warunkach,

– prawo odkupu samochodu po zakończeniu okresu leasingu nie zawsze jest dla leasingobiorcy opłacalne finansowo,

– leasingodawca pobiera wysokie opłaty za wszelkie zmiany w umowie,

– w przypadku upadku firmy leasingowej, leasingobiorca może stracić cały swój dotychczasowy wkład finansowy.

Przed zawarciem umowy leasingu należy bardzo szczegółowo przeczytać ją – w szczególności postanowienia dotyczące wszelkich opłat i prowizji, którymi może obciążyć leasingobiorcę firma leasingowa!