Poniżej znajdą Państwo najnowsze wzory dokumentów do pobrania, niezbędne w trakcie dokonywania transakcji kupna – sprzedaży samochodu. Pamiętaj, że umowa kupna – sprzedaży samochodu musi być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron transakcji! Zarówno nabywca, jak i zbywca auta powinni sprawdzić zgodność danych ze stanem faktycznym. Umowę kupna – sprzedaży nabywca samochodu przedstawia:

  • w Urzędzie Skarbowym – w ciągu 14 należy zapłacić podatek od wzbogacenia w wysokości 2% transakcji (chyba że podstawą transakcji jest faktura – wówczas nie trzeba tego robić);
  • w Wydziale Komunikacji – umowa kupna jest dla nabywcy podstawą do rejestracji pojazdu na swoje nazwisko;
  • w zakładzie ubezpieczeń, bez względu na to, czy zamierzasz kontynuować ubezpieczenie, czy je wypowiedzieć.

Z kolei zbywca potrzebuje umowy sprzedaży:

  • do zgłoszenia zbycia pojazdu w Wydziale Komunikacji – jeśli nie zrobisz tego w ciągu 30 dni, grozi Ci kara nawet 3 tysięcy złotych grzywny!;
  • do zgłoszenia faktu sprzedaży samochodu u ubezpieczyciela.

Udostępniamy także wzór oświadczenia sprawcy kolizji. Zachęcamy do tego, aby wozić ze sobą jeden wydrukowany egzemplarz.

OŚWIADCZENIE  SPRAWCY  KOLIZJI  DROGOWEJ – zakupsamochodu.pl

UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU – zakupsamochodu.pl

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC – zakupsamochodu.pl

WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC PRZEZ NABYWCĘ POJAZDU – zakupsamochodu.pl