Jak zadbać o eksploatację samochodu w leasingu? Serwisowanie samochodu w leasingu.

Poleć ten wpis

Coraz częściej alternatywą dla kredytu na samochód staje się umowa leasingowa. Dzierżawienie samochodu na jej podstawie nie zmniejsza naszej zdolności kredytowej, a proces ten wymaga zazwyczaj mniej formalności niż w przypadku kredytu. Jakie obowiązki ma leasingobiorca i jak zadbać o eksploatacje samochodu podczas umowy?

car-1232347-639x458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki  leasingoobiorcy

 

Regulacje prawne określają artykuły 7091–70918 kodeksu cywilnego. W ramach umowy cywilnoprawnej, jaką zawiera się w przypadku udostępnienia samochodu na zasadach leasingu przedsiębiorstwo udostępniające pojazd (leasingodawca) oddaje korzystającemu (leasinngobiorcy) rzecz, w tym przypadku pojazd na czas oznaczony w zamian za wynagrodzenie nie niższe niż cena nabytego przedmiotu wypłacane w ratach leasingowych. Leasingodawca zobowiązuje się tym samym do utrzymania przedmiotu umowy w należytym stanie. Oznacza to, że na mocy kodeksu cywilnego serwisowanie i wszystkie opłaty związane z eksploatacją pojazdu leżąco stronie nabywającego. Należy też pamiętać, że ubezpieczenie auta w leasingu leży po stronie leasingobiorcy. Firma leasingowa może również zastrzec w umowie zapis o obowiązku wykupienia ubezpieczenia autocasco.

 

ASO czy warsztat nieautoryzowany

 

Przy wyborze serwisu samochodowego kierowcy często omijają autoryzowane stacje obsługi ze względu na wysokie ceny usług. W przypadku leasingu obowiązek serwisowania w ASO często staje się argumentem przeciwko tej formie finansowania. Czy jest to konieczne w przypadku dzierżawy samochodu od firmy leasingowej? W ogólnych w warunkach mowy leasingowej firmy zastrzegają sobie obowiązek serwisowania w serwisach  przez nią rekomendowanych oraz wykorzystywanie tylko oryginalnych części producenta. Serwisy autoryzowane zawsze korzystają z  części producentów, natomiast cena ich usług jest wyższa niż w niezależnym warsztacie.

 

Jak zminimalizować koszty eksploatacji

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Pojazd dzierżawiony na podstawie umowy leasingowej nie może być użytkowany przez osoby trzecie. W takim przypadku zostajemy obciążeniu wyższymi kosztami w razie spowodowania kolizji lub stłuczki przez taką  osobą. Bezwzględne przestrzeganie tej zasady pozwoli nam uniknąć dodatkowych wydatków związanych z używaniem pojazdu
  • Należy pamiętać, że samochód używany na podstawie umowy leasingowej przez cały okres trwania umowy jest własnością firmy leasingowej, a my w dalszym ciągu jesteśmy tylko  jego użytkownikami. Wiążę się to  z bezwzględnym przestrzeganiem warunków umowy i dbaniem o pojazd w calu uniknięcia konsekwencji finansowych. 
  • W przypadku podpisania umowy leasingowej przez przedsiębiorstwo część opłat związanych z eksploatacją pojazdu, w tym raty leasingowe możemy odliczyć od kosztów uzyskania przychodu. Ustalenie z góry celu użytkowania pojazdu pozwoli nam na uzyskanie większego zwrotu podatku VAT.

 

Wydatki i zwrot

O ile narzucanie przez leasingodawce obowiązku  korzystania z ASO podnosi koszty eksploatacji samochodu, podpisanie umowy leasingowej może wpłynąć na redukcję kosztów eksploatacyjnych w związku z odliczeniami od kosztów uzyskania przychodu. Podpisanie umowy leasingowej na samochód na potrzeby działalności gospodarczej wiąże się z regulacjami prawnymi na temat rozliczania takiego pojazdu oraz związanych z nim odliczeń od podatku.

Odliczenia VAT

Od 2014 obowiązują zasady, na podstawie których zwrot podatku  VAT za samochód nabyty na podstawie umowy leasingowej można uzyskać w zależności od dwóch możliwych sposobów użytkowania pojazdu:

  • 50% kwoty podatku od raty leasingowej oraz bieżących opłat eksploatacyjnych lub innych zawartych w umowie w przypadku dwojakiego wykorzystania pojazdu (zarówno w celach służbowych jak i prywatnych)
  • 100% zwrotu podatku od raty leasingowej i opłat eksploatacyjnych włącznie z paliwem w przypadku użytkowania pojazdu wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W drugim przypadku cel musi być udokumentowany oraz leasingobiorca musi spełnić następujące warunki:

  • Poinformować urząd skarbowy o posiadaniu samochodu służbowego za pomocą formularzy VAT-26
  • Sporządzić regulamin używania pojazdu dostępny dla pracowników przedsiębiorstwa
  • W tym przypadku niezbędne jest również prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu