Kredyt pod zastaw samochodu

Poleć ten wpis

Kredyt na samochód jest jedną z najczęściej spotykanych metod na sfinansowanie zakupu nowego auta. Ze względu na precyzyjnie określony cel jest on zazwyczaj tańszy od porównywalnego kredytu konsumpcyjnego – nie jest to jednak jedyna metoda na obniżenie jego ceny.

W jaki sposób możemy zabezpieczyć kredyt?

Ryzyko, jakie ponosi bank bezpośrednio przekłada się na cenę kredytu – w związku z czym niemal każde działanie, które umożliwi jego obniżenie może przełożyć się na odciążenie naszego budżetu. Niemal – ponieważ najpopularniejsza metoda, a więc zakup odpowiedniej polisy w Towarzystwie Ubezpieczeniowym, sprawia, że na kredyt na samochód wydajemy w zasadzie tyle samo.

Istnieją jednak inne formy zabezpieczenia – najpopularniejsze portale podają zazwyczaj pięć metod, dzięki którym możemy zaoszczędzić na wysokości odsetek:

  • Cesja z polisy AC – odpowiedni zapis w umowie umożliwia przeniesienie części praw na bank, dzięki czemu to on jako pierwszy otrzyma pieniądze w momencie kradzieży lub zniszczenia samochodu. Istnieją liczne warianty cesji, możliwa jest także negocjacja jej warunków w czasie trwania umowy. Wiele banków wpis o cesji traktuje jako obowiązkową część umowy.
  • Weksel in blanco – a więc papier wartościowy umożliwiający bankowi szybkie i efektywne odzyskanie wierzytelności. W momencie wystawienia zazwyczaj pozostawia się pustym pole z sumą do zapłaty, tak, by ewentualne roszczenie uwzględniało bieżącą wysokość zobowiązania. Ochronę przed nadużyciami stanowi tak zwana deklaracja wekslowa, w której podane są warunki i formę realizacji weksla (na przykład ilość niespłacanych rat, która uruchamia proces, maksymalną wysokość zobowiązania itp.).
  • Przewłaszczenie (całkowite, warunkowe lub częściowe) to w dużym uproszczeniu kredyt pod zastaw samochodu – do czasu spłacenia ostatniej raty jego właścicielem (lub współwłaścicielem) jest bowiem bank, a kredytobiorca korzysta z pojazdu na mocy specjalnej umowy. Koniec spłaty oznacza konieczność wprowadzenia zmian do dowodu rejestracyjnego.
  • Zastaw rejestrowy – stosunkowo rzadko stosowana forma ochrony, wyjątkowo uciążliwa dla kredytobiorcy. Pojazd zostaje zgłoszony do sądowego rejestru, a po uiszczeniu ostatniej raty należy dokonać odpowiednich zmian – co wiąże się z kosztami i męczącą procedurą.
  • Depozyt karty pojazdu – fizyczne zdeponowanie tego dokumentu zapewnia bankowi kontrolę nad stanem własności pojazdu, a jej zwrot po spłacie kredytu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi formalnościami i kosztami.

Czy zabezpieczenie kredytu się opłaca?

Z perspektywy banku – w zasadzie zawsze. Odpowiednio zabezpieczony kredyt to po prostu zysk bez ryzyka oraz długotrwałych i kosztownych procedur windykacyjnych.

Z perspektywy kredytobiorcy opłacalność takich rozwiązań nie jest już tak oczywista – oszczędności, jakie wynikają z niższych opłat mogą bowiem zostać zrównoważone lub nawet przewyższone przez dodatkowe koszty (w przypadku procedur sądowych czy administracyjnych) oraz konieczność zmagań z biurokracją. Dla wielu osób blokadą będą także utrudnienia w dysponowaniu pojazdem, uniemożliwiające lub komplikujące jego sprzedaż bądź – w ekstremalnych wypadkach – codzienne użytkowanie.

Na szczęście kwestia większości zabezpieczeń jest na ogół całkowicie dobrowolna, możemy więc wybrać kredyt samochodowy pozbawiony ich (i zapłacić odpowiednio więcej, ale w pełni dysponować swoją własnością), lub rozwiązanie bardziej korzystnie finansowo, ale obciążone szeregiem zobowiązań.