Leasing samochodu a jego wykup – jak to działa?

Poleć ten wpis

Dla wielu firm, szczególnie mniejszych, leasing jest sposobem na wejście w posiadanie samochodu, bez konieczności inwestowania dużej kwoty za jednym zamachem. Jednak sposoby działania i ich konsekwencje podatkowe, różnią się w zależności od rodzaju umowy leasingowej i celu wykupu. Jakie mamy opcje?

Dostępne możliwości przejęcia na własność samochodu z leasingu, zależą przede wszystkim od rodzaju umowy leasingowej – w Polsce mamy dwie opcje: leasing finansowy i leasing operacyjny. Natomiast należne podatki zależą od celu wykupu – w ramach prowadzonej działalności lub na cele prywatne.

 

Leasing finansowy, czyli zakup automatyczny

W przypadku umów leasingu kapitałowego (finansowego), sprawa jest prosta – wykup „nie istnieje”. Ten typ umowy przewiduje, że przedsiębiorca w ramach rat leasingowych spłaca w całości wartość przedmiotu leasingu, zaś po zakończeniu umowy przechodzi on automatycznie na własność leasingobiorcy. W związku z tym, leasing finansowy jest traktowany jak dostawa towarów, a to wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku VAT od całej kwoty transakcji, już na jej początku. Plusem jest natomiast możliwość amortyzowania samochodu jako środka trwałego, przez cały czas trwania umowy.

 

Leasing operacyjny – wykupić można, ale nie trzeba

Całkiem popularne ogłoszenia o sprzedaży samochodów poleasingowych, biorą się z tego, że w najpopularniejszej opcji leasingu operacyjnego, przedsiębiorca ma możliwość wykupu samochodu, ale nie musi z niej korzystać. Często więc zdarza się, że auto pozostaje własnością leasingodawcy, gdy firma nie zdecyduje się na jego wykup. Jeśli zaś zdecyduje inaczej, ma możliwość nabycia samochodu po cenie niższej niż początkowa i ustalanej indywidualnie z leasingodawcą. Konsekwencje podatkowe różnią się w zależności od celu wykupu.

 

Wykup samochodu z leasingu w ramach działalności gospodarczej

Decydując się na dalsze użytkowanie samochodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca otrzymuje fakturę VAT sprzedaży, a także zyskuje możliwość odliczenia naliczonego podatku. Odliczeniu podlega 60% kwoty z faktury, ale nie więcej niż 6000 zł, zaś dokonać go należy w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano fakturę lub w jednym z dwóch następujących po nim. Wyjątek w kwestii odliczeń stanowią wypadki, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż samochodów lub ich odpłatne użyczanie (najem, dzierżawa, leasing itp.) – wtedy można odliczyć całą kwotę podatku VAT z faktury zakupu. Sposób wprowadzenia zakupionego w ten sposób samochodu do firmy pozostaje w gestii przedsiębiorcy – może on wpisać auto do ewidencji środków trwałych lub jednorazowo odnieść w koszty uzyskania przychodu.

 

Wykup samochodu z leasingu na cele prywatne

Ta opcja nie zawsze jest dostępna i zależy od leasingodawcy. Jeśli jednak przedsiębiorca ma taką możliwość, to musi liczyć się z tym, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatków od towarów i usług, ani zaliczenia kwoty wykupu do kosztów uzyskania przychodu firmy. W praktyce jest to więc zbliżone do zakupu dowolnego samochodu poleasingowego przez osobę prywatną. Należy jednak pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu, który wcześniej był użytkowany w ramach działalności, a wydatki na jego użytkowanie stanowiły koszt podatkowy tej działalności, przed upływem 6 lat od daty wykupu, to przychód ze sprzedaży traktuje się jako przychód z prowadzonej działalności (według interpretacji organów skarbowych: IBPBI/1/415-1252/11/ESZ; ITPB1/415-552/11/PSZ).