Pełny koszt kredytu samochodowego

Poleć ten wpis

Nasycenie rynku finansowego sprawia, że nieustannie zasypują nas oferty kredytów i pożyczek, a różnice w opisie ich warunków sprawiają, że bardzo ciężko jest nam dokonać wartościowego i zgodnego z prawdą porównania. Sytuacji nie ułatwiają same instytucje finansowe, które zwracają naszą uwagę wyłącznie na atrakcyjne elementy oferty, jak ognia unikając czytelnej ekspozycji wszystkich kosztów umowy.

Ile może kosztować kredyt na samochód?

Teoretycznie sytuacja jest prosta – koszt kredytu ograniczony jest odgórnie na mocy tak zwanej ustawy antylichwiarskiej, która nie pozwala na pobieranie odsetek wyższych niż czterokrotność stopy lombardowej NBP (w chwili obecnej stopa ta wynosi 2.5%, oprocentowanie nominalne nie powinno przekraczać 10%). Niestety, odsetki to tylko jeden z wielu elementów, które składają się na cenę kredytu – a kredyt na auto planowany na ich podstawie może skończyć się bardzo nieprzyjemną niespodzianką.

Dodatkowe koszty kredytu

Zawierając umowę kredytową musimy zdawać sobie sprawę z istnienia innych niż odsetki opłat. W zależności od oferty będą to wszelkiego rodzaju marże, opłaty manipulacyjne i celowe, prowizje – a także koszt składki ubezpieczeniowej. Z uwagi na ich dużą ilość oraz możliwości manipulacji ich wysokością bezwzględnie powinniśmy dokładnie zapoznać się z całym tekstem umowy – i podsumować wszystkie koszty. Teoretycznie możemy zdać się na rozwiązania wdrożone na mocy ustawy o kredycie konsumenckim, która wprowadza wymóg podawania tak zwanego całkowitego kosztu kredytu (artykuł 5, punkt 6 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim). Aby ujednolicić informacje, jakie kredytobiorca otrzymuje w ofercie, wprowadzono obowiązek przedstawiania tak zwanego RRSO – Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

Niestety, wskaźnik ten może być równie mylący, co nominalne oprocentowanie – jest bowiem obliczany zgodnie z przedstawionym we wspomnianej ustawie wzorem (s. 44, załącznik numer 4):

RRSO

Nie zagłębiając się w matematykę zwróćmy uwagę na silne uzależnienie wyniku od ilości rat oraz terminu ich spłaty – zgodnie zresztą z nazwą przedstawia on ROCZNE, a nie całościowe oprocentowanie.

W związku z tym hipotetyczny kredyt na samochód na okres jednego roku będzie miał RRSO znacząco wyższe, niż kredyt na taki sam procent (plus inne opłaty) zawierany na okres 10 lat. Tymczasem to w tym pierwszym przypadku zapłacimy za kredyt znacznie mniej!

W założeniu miało to umożliwić porównanie rzeczywistego oprocentowania pożyczek w skali roku – i z takim założeniem możemy traktować RRSO jako jedną z metod wyboru oferty, ale nie uzależniać od jego wysokości naszej decyzji.

Jak obliczyć całkowity koszt kredytu na samochód?

Najpewniejszą metodą będzie samodzielne podsumowanie wszystkich opłat – biorąc pod uwagę zarówno podane przez bank koszty, jak i cenę ubezpieczenia czy też usług notarialnych. Dopiero w takie sposób dowiemy się, ile tak naprawdę będzie nas kosztowało wymarzone auto.