Zakup samochodu na kredyt a Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy

Zakup samochodu na kredyt a Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy

Poleć ten wpis

Zakup samochodu na kredyt wiąże się z tym, że powstaje konieczność ubezpieczenia auta. Możesz zdecydować się tylko na obowiązkowe OC, możesz również wykupić zapewniające komfort AC, NNW czy assistance. Dla osób, które chcą jeszcze poszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej są dostępne ubezpieczenia dodatkowe, np. Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy.

Zakup samochodu na kredyt wiąże się z ubezpieczeniem nowego pojazdu

Jeśli decydujesz się na kupno auta na kredyt, to pamiętaj o tym, że musisz je ubezpieczyć. Podstawowym i obowiązkowym ubezpieczeniem jest oczywiście ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Ubezpieczenie to daje ochronę ubezpieczeniową, jeśli wyrządzisz szkodę osobie trzeciej – wtedy ubezpieczyciel przejmuje na siebie skutki ekonomiczne szkód i wypłaca odszkodowanie. W podstawowym pakiecie ubezpieczeń są dostępne również: AC (autocasco), assistance, NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków). Decydując się na zakup samochodu na kredyt warto zainteresować się również dodatkowymi opcjami, np. Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy.

Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy – na czym polega?

Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy jest ubezpieczeniem, które pomoże Ci w spłacie kredytu na wypadek, gdybyś utracił pracę. Takie dodatkowe ubezpieczenie możesz dokupić już przy zakupie kredytowanego auta. Wystarczy, że podczas finalizowania kredytu w salonie poprosisz sprzedawcę, aby włączył raty ubezpieczenia w raty kredytu na samochód.

Zapoznaj się z OWU, aby dowiedzieć się na jakich warunkach jest wypłacane odszkodowanie!

W zależności od tego, co będzie zawarte w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy), Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy może opierać się na różnych wytycznych. W pierwszej kolejności zwróć uwagę, na jakiej podstawie wypłacane jest odszkodowanie. Jedno Towarzystwo Ubezpieczeniowe zastrzeże sobie, że może je wypłacić w momencie, w którym ubezpieczony utraci pracę za porozumieniem stron, a inne TU wypłaci odszkodowanie wtedy, gdy ubezpieczony straci pracę z winy pracodawcy. W grę wchodzą jeszcze inne przypadki, np. wypłata ubezpieczenia jest możliwa tylko wtedy, gdy ubezpieczony traci pracę w wyniku zwolnień grupowych.

Sprawdź, od kiedy zaczyna obowiązywać polisa

Niektóre z polis dotyczących Ubezpieczenia Ryzyka Utraty Pracy mogą mieć okres karencji, czyli ich obowiązywanie zaczyna się nie automatycznie z dniem zawarcia ubezpieczenia, ale od daty oznaczonej w dokumencie. Oznacza to, że jeśli ubezpieczony utraci pracę przed dniem rozpoczęciem obowiązywania polisy, to nie otrzyma z niej korzyści. Zatem, aby świadomie i swobodnie korzystać z Ubezpieczenia Ryzyka Utraty Pracy dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi zapisami, które znajdują się w OWU.